MAX URBI in samenwerking met Bureau Kroner

Deze werkruimte voor een papier scheppende kunstenaar, is ogenschijnlijk eenvoudig. Toch zijn er vanaf concept tot realisatie uiteenlopende tekeningen gemaakt:


er zijn schetsen gemaakt voor het ontwerp, hand-outs voor omwonenden, aanvraagtekeningen voor de gemeente, werktekeningen voor de aannemer en detailtekeninen voor de timmerman …